POLÍTICA DE PRIVACIDADE EGTM

A EGTM informa de que os datos de carácter persoal proporcionados neste formulario, serán únicamente tratados pola persoa responsable da web, Sara Pérez Fandiño. A recopilación e tratamento dos mesmos ten como única finalidade, poder atender ás preguntas e demandas solicitadas vía web, e xestionar as preinscricións, así como informar dos cambios na EGTM e novos servizos nos que o solicitante mostre interese. Podes consultar a nosa política de privacidade aquí. Poderás exercer teus dereitos de acceso, rectificación, limitación e supresión dos mesmos en escolagalegadeteatromusical@gmail.com así como os demáis dereitos establecidos entre os artículos 15 e 22 do RGPD. Para consultar a información completa sobre Protección de datos entre en política de privacidade.

1-Política de privacidade.

A EGTM informa de que os datos de carácter persoal proporcionados neste formulario, serán únicamente tratados pola persoa responsable da EGTM, Sara Pérez Fandiño, tendo acceso aos contidos registrados vía web a plataforma webnode.es sobre a que está constituida este espazo. Pode coñecer a política de privacidade deste servidor no enlace https://www.webnode.es/privacy-policy/

Non se contempla ningún outro tipo de cesión a terceiros (salvo nos casos que por exixencia gobernamental así fose requirido, pola función pública).

A recopilación e tratamento dos mesmos ten como única finalidade, poder atender ás preguntas e demandas solicitadas vía web, e xestionar as preinscricións, así como informar dos cambios na EGTM e novos servizos nos que o solicitante mostre interese. O tratamento dos datos facilitará tamén a comunicación online para alumnos e alumnas matriculados.

Os datos serán conservados durante o tempo necesario para garantir a seguridade do servizo e o cumplimento das obrigas derivadas das regulacións legais. O usuario terá en todo momento poder para exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación, así como os de portabilidade de datos, esquecemento e supresión, establecidos na LOPD.

2-Aviso e política de cookies.

EGTM non utiliza cookies propias na súa web, pero informa de que Webnode procesa os datos recibidos polos usuarios:

Navegando pola nosa web, aceptas as cookies implicadas no correcto funcionamento da súa tecnoloxía. Podes deshabilitar as cookies, tendo en conta o impedimento de uso. https://www.webnode.es/privacy-policy/

3-Aviso legal.

Webnode como procesador e o usuario responsable de escolagalegadeteatromusical.com Sara Pérez Fandiño, saraperezfandino@gmail.com actúan no marco do Regulamento 6/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á proteción das persoas físicas (RGPD). https://www.webnode.es/contrato-de-tramitacion-de-datos/. Levaranse a cabo as medidas técnicas e organizativas necesarias para o correcto tratamento dos datos e o usuario poderá coñecer e reclamar as disposicións xerais sobre o exercicio dos seus dereitos contemplados na lei orgánica 3/2018, 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitales (LOPD).